GÜVSAM

Hakkımızda

hakkımızda

Misyon:
Uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası, bölgesel ve uluslararası sorunlar ve uyuşmazlıklar, ulusal savunma, ulusal güvenlik, terörizm, kritik altyapı güvenliği, sağlık güvenliği, tohum güvenliği, şehir güvenliği, göç, KBRN ve siber güvenlik konularında ülke yararını gözeterek çalışmalar yapmak, yeni stratejiler geliştirmektir.

Vizyon:
Türkiye'nin ulusal ve uluslararası güvenlik ve savunma politikalarının, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve birikimlerden de yararlanarak belirlenmesine, geliştirilmesine ve yeni stratejiler oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

GÜVSAM Uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikası kapsamında; göç ve sınır güvenliği, siber alan güvenliği, enerji ve enerjinin güvenliği, havacılık ve denizcilik güvenliği, terör-organize suçlar, sağlık güvenliği, nükleer enerji ve güvenlik, kitle imha silahları ve güvenlik gibi çok boyutlu alanlarda yoğunlaşarak çalışmalar yapmaktadır.
GÜVSAM ülke yararını gözeterek karar alıcılara güvenlik konusunda çözüm önerileri ve uyarı raporları sunar, araştırmalar yapar, araştırma projeleri hazırlar, projeleri uygular, bilginin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle topluma faydalı bir biçimde paylaşılmasını sağlar.
GÜVSAM yeni stratejiler geliştirerek, faydalı/önerici işlev üstlenerek, ulusal ve uluslararası kongre, çalıştay, konferans, panel, seminer, toplantı, kurs, sergi, eğitim ve benzeri etkinliklerle eğitim programları düzenler ve yürütür.