GÜVSAM

Hakkımızda

hakkımızda

İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama/Araştırma Merkezi (GÜVSAM), uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikası kapsamında; göç ve sınır güvenliği, siber alan güvenliği, enerji ve enerjinin güvenliği, havacılık ve denizcilik güvenliği, terör-organize suçlar, sağlık güvenliği, nükleer enerji ve güvenlik, kitle imha silahları ve güvenlik gibi çok boyutlu alanlarda yoğunlaşarak çalışmalar yapmaktadır. GÜVSAM ülke yararını gözeterek karar alıcılara güvenlik konusunda çözüm önerileri ve uyarı raporları sunar, araştırmalar yapar, araştırma projeleri hazırlar, projeleri uygular, bilginin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle topluma faydalı bir biçimde paylaşılmasını sağlar.

GÜVSAM yeni stratejiler geliştirerek, faydalı/önerici işlev üstlenerek, ulusal ve uluslararası kongre, çalıştay, konferans, panel, seminer, toplantı, kurs, sergi, eğitim ve benzeri etkinliklerle eğitim programları düzenler ve yürütür. GÜVSAM 2020 yılı faaliyetlerini “İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama/Araştırma Merkezi Yönetmeliği” esaslarına göre vizyon ve misyonunu dikkate alarak yürütmüştür. Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizi etkisi altına alan pandemi ve üniversitemizin uzaktan eğitime geçmesi başlangıçta faaliyetlerimizi olumsuz yönde etkilemiştir. Özellikle yönetim kurulunda yer alan öğretim üyelerinin ayrılması ile oluşan boşluk bir süre doldurulamamıştır. Ancak, zaman içinde merkezimiz 2020 yılı için planlamış olduğu etkinlik programı dışında kalmış olsa da uzaktan eğitim sisteminin tam anlamı ile kullanılmaya başlanılması ile birlikte yılın geri kalan süresinde birçok etkinliğe imza atmayı başarmıştır.

Misyon
Uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası, bölgesel ve uluslararası sorunlar ve uyuşmazlıklar, ulusal savunma, ulusal güvenlik, terörizm, kritik altyapı güvenliği, sağlık güvenliği, tohum güvenliği, şehir güvenliği, göç, KBRN ve siber güvenlik konularında ülke yararını gözeterek çalışmalar yapmak, yeni stratejiler geliştirmektir.

Vizyon
Türkiye'nin ulusal ve uluslararası güvenlik ve savunma politikalarının, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve birikimlerden de yararlanarak belirlenmesine, geliştirilmesine ve yeni stratejiler oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

GÜVSAM Uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikası kapsamında; göç ve sınır güvenliği, siber alan güvenliği, enerji ve enerjinin güvenliği, havacılık ve denizcilik güvenliği, terör-organize suçlar, sağlık güvenliği, nükleer enerji ve güvenlik, kitle imha silahları ve güvenlik gibi çok boyutlu alanlarda yoğunlaşarak çalışmalar yapmaktadır.
GÜVSAM ülke yararını gözeterek karar alıcılara güvenlik konusunda çözüm önerileri ve uyarı raporları sunar, araştırmalar yapar, araştırma projeleri hazırlar, projeleri uygular, bilginin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle topluma faydalı bir biçimde paylaşılmasını sağlar.
GÜVSAM yeni stratejiler geliştirerek, faydalı/önerici işlev üstlenerek, ulusal ve uluslararası kongre, çalıştay, konferans, panel, seminer, toplantı, kurs, sergi, eğitim ve benzeri etkinliklerle eğitim programları düzenler ve yürütür.

Amaç

GÜVSAM; uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası, bölgesel ve uluslararası sorunlar ve uyuşmazlıklar, güvenlik ve çok boyutlu güvenlik, göç ve sınır güvenliği, siber alan güvenliği, enerji ve enerjinin güvenliği, havacılık ve denizcilik güvenliği, terör ve organize suçlar, nükleer enerji ve güvenlik, kitle imha silahları ve güvenlik ve insani güvenlik konularında çalışmalar yapmak, insanlığı, diğer canlıları ve çevreyi tehdit eden konuları belirlemek ve faydalı stratejiler geliştirmek ve planlamak, güvenlik alanında geliştirilen stratejileri ülke yararını gözeterek belirlemek, karar alıcılara güvenlik konusunda çözüm önerileri ve uyarı raporları sunmak, araştırmalar yapmak, araştırma projeleri hazırlamak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bilginin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle topluma faydalı bir biçimde paylaşılmasını sağlamaktır.